Naši lektoři

Mgr. Jaroslava Paruchová

Lektorka a zakladatelka školy

Angličtina mě provází od studií na střední a pak na vysoké škole včetně odborné angličtiny v rámci studia oboru organické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Největší dopad na mě ale mělo třináct úžasných let života v USA. Měla jsem příležitost vycestovat s manželem, který zde dokončil pětileté postgraduální studium na Columbia University v New Yorku. Toto příjemné a multikulturní město mě stimulovalo k dalšímu studiu angličtiny a k hledání pracovních příležitostí. Pracovala jsem na Barnard College v NY, kde jsem vedla praktika a konzultační hodiny pro studenty chemie. Právě tady jsem si uvědomila, že být učitelem je pro mě velmi přirozené, že mě to baví a naplňuje.

Po narození svých dětí v New Jersey jsem se začala intenzivně věnovat józe a
také učit svoje děti anglicky. Účastnila jsem se s nimi různých kroužků a workshopů a vnímala, jak rychle si moje malé děti osvojují cizí jazyk. Po návratu do Česka v roce 2008 jsem absolvovala školení na lektorku angličtiny Helen Doron a začala touto metodou učit děti v Tišnově. Později jsem zahájila i výuku angličtiny pro dospělé a přípravu dětí všech věkových kategorií ke Cambridge zkouškám.

V současné době máme svojí metodiku výuky založenou především na rozvíjení jazykových schopností. Při výběru výukových materiálů a ve výuce vycházíme především ze svých dlouholetých poznatků a zkušeností.

Věřím, že vás kurzy, které nabízíme, osloví a umožní vašim dětem i Vám rodičům nenásilnou formou zvládnout tento krásný jazyk na vysoké úrovni.

Mgr. Priya Blažková - Chandra

Lektorka a rodilá mluvčí

Jmenuji se Priya Blažková – Chandra, jsem rodilá mluvčí a žiji v Brně se svým manželem, který je molekulární biolog, a dvěma dětmi (16 a 10 let). Narodila jsem se v New Delhi v Indii. Když mi bylo pět let, přestěhovali jsme se s rodinou do Fairfaxu ve Virginii, USA. Během studijních let jsem se především zaměřovala na komplexní čtení a psaní. Tvořila jsem výpisy z knih, kreativní eseje, osobní deníky a později odborné publikace. Všechny tyto zkušenosti mi později pomohly v mém zaměstnání. Mám titul Mgr. v oboru zdravotní administrace. Jsem přesvědčená o tom, že umět psát je velmi důležitá dovednost, která mě provází celým mým životem. To je také důvod, proč učím svoje děti již osm let psát v angličtině a zařazuji kreativní psaní i do výuky angličtiny.

Poprvé jsem začala učit angličtinu před 18 lety když jsem se seznámila se svým českým manželem a přestěhovala se do České republiky. Krátce jsem také učila angličtinu na Státní jazykové škole (ul. Kotlářská), na JAMU a též soukromě – děti i dospělé. V minulém roce jsem se opět k výuce angličtiny vrátila, a to ve Studiu Tišnov. Inspiroval mne obrovský potenciál, který zde je, a možnost přispět dětem i dospělým k jejich budoucímu jazykovému úspěchu. První rok jsem strávila ponořená do výukových materiálů a metodik napříč kurzy všech věkových kategorií včetně kurzů pro malé nadšené začátečníky. V následujícím školním roce se těším na další nové materiály a hry, a hlavně se těším na práci s vašimi dětmi ve výuce angličtiny.

Mgr. Alžběta Hráčková

Lektorka

Angličtinu jsem se poprvé začala učit na prvním stupni ZŠ a okamžitě se stala mým oblíbeným
předmětem, celých 8 let na gymnáziu jsem na ní proto dále pracovala. Jedna z mých prvních brigád
bylo doučování angličtiny pro jednoho mladšího studenta z naší školy a moc jsem si to užívala – tehdy
jsem poprvé začala přemýšlet o tom, že bych se učitelstvím živila. Po střední škole jsem proto
vystudovala učitelství angličtiny na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia jsem i cestovala,
pracovala jsem jako au-pair v Anglii a strávila jsem semestr v Estonsku. Tyto zkušenosti mě hodně
obohatily, hlavně proto, že jsem měla šanci potkat mnoho anglicky mluvících lidí s různými
osobnostmi i přízvuky. Pomohlo mi to poznat krásu angličtiny v širokých souvislostech. Už od studií
jsem měla možnost učit různé druhy kurzů, pracovala jsem v jazykové škole v Brně nebo ve školní
družině v soukromé anglické škole. Potom jsem 5 let pracovala jako učitelka angličtiny na základní
škole (děti od 8 do 15 let) a provozovala také soukromé lekce pro dospělé, momentálně jsem na
mateřské dovolené.

Angličtina je moje vášeň a učitelství mě naplňuje, ráda se v obou oblastech neustále zdokonaluji a
pracuji na sobě. Uvítala jsem možnost učit angličtinu pro děti a dospělé ve studiu Tišnov a to hlavně
proto, že je to pro mě další zkušenost. Od začátku se mi líbily principy, na kterých výuka ve studiu
stojí – menší skupiny a tudíž individuální přístup, interaktivní výuka s využitím všech smyslů, kreativita
a hry. Studio je plné pozitivní energie a spolupráce se všemi členy týmu jde výborně, také proto
využívám možnost učit i při mateřské dovolené. Vidím, že děti jsou otevřené, nebojí se mluvit a tvořit,
dospělí jsou uvolnění a hodiny s nimi jsou vždy plné humoru. Jsem ráda součástí tohoto studia a jsem
ráda, ze je v Tišnově tato možnost.