Cambridge zkoušky

Proč zkoušky Cambridge English?
zkoušky z anglického jazyka

Dobrá znalost anglického jazyka oficiálně doložená celosvětově uznávaným certifikátem poskytuje studentům kvalitní start vedoucí ke
studijním a pracovním úspěchům.

Mezi další výhody například patří:

  • zvýšení pravděpodobnosti přijetí ke studiu na universitě v tuzemsku nebo v zahraničí
  • zvýšení úspěšnosti při hledání zaměstnání
  • snadné cestování po celém světě
  • zvýšení sebevědomí a získání nové motivace ke studiu anglického jazyka
 

Výzkumy dokazují, že děti se rády připravují k těmto zkouškám a též je rády skládají. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují.

Jaké typy zkoušek nabízíme?

Jsme partnerskou školou P.A.R.K. Cambridge Exam Centre https://www.skolapark.czNabízíme následující Cambridge zkoušky našim studentům.

Děti ve věku 7-12 let

1. Cambridge English: Starters

Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR pre-A1. Děti si vytvářejí základy pro jazykovou výuku a učí se praktickým jazykovým dovednostem. Tato
první jazyková zkouška je pro ně též nová a zajímavá zkušenost. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (20 min), poslech (20 min) a mluvení (3-5 min se zkoušejícím)

2. Cambridge English: Movers

Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A1. Na této úrovni dítě rozumí základním pokynům a oznámením, umí vyplnit základní formuláře a napíše poznámky včetně údajů o čase, datu a místě. Začíná s výukou minulého času. Dítě je již schopné jednoduchými větami popsat krátký obrázkový příběh. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (30 min), poslech (25 min) a mluvení (5-7 min se zkoušejícím) 

3. Cambridge English: Flyers

Zkouška je stanovená pro úroveň CEFR A2. Na této úrovni dítě ještě více rozumí základním frázím a výrazům a umí je používat. Umí se představit a mluvit o sobě. Má schopnost krátce konverzovat na témata ze života, např. rodina, škola, kamarádi a záliby. Umí psát krátké poznámky. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (40 min), poslech (25 min) a mluvení (7-9 min se zkoušejícím) 

Děti ve věku 13-18 let

1.Cambridge English: Key for Schools (KET)

Zkouška KET je na úrovni A2. Na rozdíl od zkoušky Flyers se zde pracuje pouze s psanými texty bez obrázků. Kandidát by měl být schopný celkově porozumět psané i mluvené angličtině a napsat krátký souvislý text. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (1 hodina 10 min), poslech (30 min) a mluvení (10 min, ve dvojici kandidátů) 

2.Cambridge English: Preliminary for Schools (PET)

Zkouška PET je na úrovni B1. Uchazeč na tomto stupni by měl být schopen používat jazyk v každodenních situacích, rozumět textům různého typu jako jsou nápisy, brožury a články v novinách či časopisech. Měl by umět napsat neformální dopis nebo vyprávění v rozsahu 100 slov. Zkouška se skládá ze tří částí: čtení a psaní (1 hodina 30 min), poslech (30 min) a mluvení (10-12 min, ve dvojici kandidátů) 

3.Cambridge English: First for Schools (FCE)

Zkouška FCE je na úrovni B2. Tato zkouška ověřuje schopnost pracovat s obsahy různých textů a doplňovat chybějící informace nebo sestavovat části textů. Kandidát by měl být schopný napsat esej v rozsahu 140-190 slov na zadané téma. Nahrávky mohou být úryvky z rozhovorů, přednášek nebo zpráv v různých přízvucích. V mluveném projevu se pak testuje schopnost plynule konverzovat, vyjádřit a obhájit svůj názor či nalézt kompromis. Zkouška se skládá z čtyř částí: čtení a použití angličtiny (1 hodina 15 min), psaní ( 1 hodina 20 min), poslech (40 min) a mluvení (14 min, ve skupině kandidátů).

Jak předáváme certifikáty našim dětem?

Každé dítě, které u nás absolvuje zkoušku Cambridge English, získává certifikát. Certifikáty slavnostně předáváme dětem u nás ve studiu. V přítomnosti rodičů a známých vyzdvihneme kvality každého studenta a oceníme ho za jeho úsilí. Toto považujeme za velmi důležitý článek v celém procesu zkoušek a další motivace dětí ke studiu angličtiny. 

 

 

Jakých dosahujeme výsledků?

Accomplishments of our students

For the past several years, many of our students have successfully passed Cambridge English assessment tests and attained certifications that are globally recognized. Here are some of the latest results.

2022 Results – we are slowly getting back to normal. Here is the list of students who have passed the exams this year. 

A2 Key (KET) No. of students: 1

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (Key)

No. of students:

Pass (Common European Framework of Reference A2)

1

B2 First (FCE) No. of students: 4

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)

No. of students:

First Certificate in English (Common European Framework of Reference B2)

4

2021 Results due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic we have not participated in the Cambridge Exams yet

2020 Results – due to the Coronavirus (COVID-19) pandemic we have not participated in the Cambridge Exams yet

2019 Resuts

Pre A1 Starters (YLE Starters) No. of students: 7

The highest score is comprised of 5 shields in each category.

Score in the following areas:

0 shields

1 shield

2 shields

3 shields

4 shields

5 shields

Reading and Writing

1

2

4

Listening

     

1

6

Speaking

1

6

A1 Movers (YLE Movers) No. of students: 14

The highest score is comprised of 5 shields in each category.

Score in the following areas:

0 shields

1 shield

2 shields

3 shields

4 shields

5 shields

Reading and Writing

6

2

6

Listening

     

7

7

Speaking

14

A2 Flyers (YLE Flyers) No. of students: 3

The highest score is comprised of 5 shields in each category.

Score in the following areas:

0 shields

1 shield

2 shields

3 shields

4 shields

5 shields

Reading and Writing

3

Listening

     

3

Speaking

3

A2 Key (KET) No. of students: 1

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (Key)

No. of students:

Pass (Common European Framework of Reference A2)

1

B2 First (FCE) No. of students: 1

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)

No. of students:

First Certificate in English (Common European Framework of Reference B2)

1

i

iiMore information about tests and exams can be found at https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/

 

Accomplishments of our students

For the past several years, many of our students have successfully passed Cambridge English assessment tests and attained certifications that are globally recognized. Here are some of the latest results.

2018 Resuts

Pre A1 Starters (YLE Starters) No. of students: 14

The highest accomplishment is comprised of 5 shields in each category.

Score in the following areas:

0 shields

1 shield

2 shields

3 shields

4 shields

5 shields

Reading and Writing

     

2

1

11

Listening

       

3

11

Speaking

         

14

A2 Key (KET) No. of students: 5

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (Key)

No. of students:

Pass with Distinction

 

Pass with Merit (Council of Europe Level A2)

2

Pass (Council of Europe Level A2)

1

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Key)

No. of students:

Pass with Distinction (Council of Europe Level B1)

2

Pass with Merit

 

Pass

 

B1 Preliminary (PET) No. of students: 2

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary)

No. of students:

Pass with Distinction

 

Pass with Merit

 

Pass (Council of Europe Level B1)

1

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary)

No. of students:

Pass with Distinction (Council of Europe Level B2)

1

Pass with Merit

 

Pass

 

B2 First (FCE) No. of students: 3

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)

No. of students:

First Certificate in English

Grade B (Council of Europe Level B2)

1

Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First)

No. of students:

Grade A (Council of Europe Level C1)

2

More information about tests and exams can be found at https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/