Naše kurzy

Pro Děti a teenagery

Dětem  a teenagerům nabízíme zábavné kurzy angličtiny zaměřené na mluvený projev, čtení a psaní a tvoření. Součástí kurzů pro školní děti jsou domácí poslechy, které upevňují probrané učivo.

Nabízíme též přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám YLE Starters, YLE Movers a YLE Flyers, Následně jsou velmi oblíbené A2-KEY for Schools (KET), B1 – Preliminary for Schools (PET) a B2-First Certificate (FCE) s možností vyzkoušet si testy na nečisto u nás nebo v jazykové škole P.A.R.K. v Brně. 

Pro dospělé

Nabízíme kurzy angličtiny pro dospělé – začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé, úrovní A1-C1. Kurzy jsou zaměřené na konverzaci a praktická cvičení, která pomáhají studentům zapamatovat si slovíčka a gramatické vazby. V našich lekcích je též kladen důraz na časté opakování a uvolněnou atmosféru.

Individuální kurzy

Individuální lekce angličtiny pro děti – dle dohody a časových možností lektorů, nabízíme doplňkově dětem v našich kurzech v případě, kdy je nutné doplnit si některé znalosti. Nabízíme též pomoc se školní angličtinou

Cena:  350 Kč/lekce 45 min

Individuální ONLINE KURZY angličtiny pro dospělé 

Nabízíme dle dohody a časových možností lektorů online individuální kurzy.

Cena: 430 Kč/lekce 60 min – 1 student v kurzu

Cena 380 Kč/lekce 60 min – 2 studenti v kurzu