Naše kurzy

Pro Děti a teenagery

Dětem  a teenagerům nabízíme zábavné kurzy angličtiny zaměřené na mluvený projev, čtení a psaní a tvoření. Součástí kurzů pro školní děti jsou digitální balíčky s aktivitami a poslechy, které upevňují probrané učivo.

Nabízíme též přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám s možností vyzkoušet si testy na nečisto u nás nebo v jazykové škole P.A.R.K. v Brně. 

Pro dospělé

Nabízíme kurzy angličtiny pro dospělé – začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé, úrovní A1-C1. Kurzy jsou zaměřené na konverzaci a praktická cvičení, která pomáhají studentům zapamatovat si slovíčka a gramatické vazby. V našich lekcích je též kladen důraz na časté opakování a uvolněnou atmosféru.

V případě volné kapacity nabízíme možnost se přijít se podívat na ukázkovou lekci zdarma.

Individuální kurzy

Individuální lekce angličtiny pro děti

Dle dohody a časových možností lektorů, nabízíme doplňkově dětem v našich kurzech v případě, kdy je nutné doplnit si některé znalosti např. z důvodu delší absence nebo nástupu do pokročilejšího kurzu. Nabízíme též pomoc se školní angličtinou v rámci lekcí

Cena:  350 Kč/lekce 45 min

 

Individuální kurzy pro dospělé

Nabízíme dle dohody a časových možností lektorů individuální kurzy.

Cena: 500 Kč/lekce 60 min